Habitació Orta

Habitació Orta

  Orta,Horta,Horta d’Ebre,Horta de Sant Joan i Horta de la Terra Alta són diverses grafies que s’han utilitzat al llarg dels temps per nomenar el nostre poble.

Orta, sense h, és el nom que fins la meitat del segle XIX va ser utilitzat en tota la documentació municipal i eclesiàstica, i, és a partir d’aquesta època en que comença a aparèixer la “h” .

Aquest fet es degut a la creença de que el nom del poble té el seu origen en l’hort, entès com un espai de terra de regadiu on s´hi cultiven productes hortícoles o fruiters, però el cas és que els espais que envolten el nucli urbà són de secà, situant-se les hortes a uns quilometres de distància,  a les ribes dels rius l’Algars i  Canaleta.

Actualment, entitats culturals i estudiosos locals i d’arreu de les Terres de l’Ebre reivindiquen el nom històric d’Orta, ja que creuen que l’origen del nom deriva de l’iber (al punt més alt del poble hi havia un poblat iber -o bé de l’orto -sortida del sol-, ja que a per a les terres veïnes del Matarranya la sortida del sol té lloc pel municipi d’Orta.

Les altres accepcions són:

                   -Horta d’Ebre: Nom que li donà Picasso per diferenciar-ho del municipi que avui és barriada de Barcelona.

   -Horta de Sant Joan: Nom oficial que  assignà l’Ajuntament el 1916 i que ha perdurat fins els nostres dies,

        l’afegit de Sant Joan –patró del poble-  es va posar per diferenciar-ho de l’actual barriada barcelonina.

                   -Horta de la Terra Alta: El 1936, de curta durada.

Text: Salvador Carbó

 

Allotjar-vos a l'habitació d' ORTA significa fer-vos partícips de la  història i inquietuds d’un poble.